Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-700
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
14-01-2014
 Wersja: 
4.6
 Karta informacyjna nr M-12  Strona: 1 / 1 

Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

Podstawa prawna

Art. 77 – 81 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 267).

 

Wymagane dokumenty

1)    Działanie z urzędu lub wniosek użytkownika wieczystego o aktualizację opłaty rocznej z tytułu  użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych.

2)    Operat szacunkowy określający wartość rynkową nieruchomości wykonany przez rzeczoznawcę majątkowego celem aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój (pokój 020 A).

 

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Mienia – Referat Obrotu Nieruchomościami, budynek B, piętro IV, pok. nr 408, 416, 419
tel.: 32 47-85-124, 32 47-85-165, 32 47-85-123, 32 47-85-192 kierownik referatu tel.: 32 47-85-272.

 

Opłaty

Bez opłat.

 

Termin i sposób załatwiania

Zawiadomienie o wypowiedzeniu dotychczasowej opłaty rocznej i oferta przyjęcia jej nowej wysokości, doręczone do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego aktualizację.

Termin: ok. 3 miesiące.

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, ul. Dąbrowskiego 23 w terminie 30 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

 Zatwierdził:
Naczelnik Wydziału: Daniel Zarzycki
 Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:
Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba