Analiza ryzyka do planu audytu wewnętrznego
Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój    
44-335 Jastrzębie Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
19-04-2010 
 Wersja: 
4.2 
 Karta informacyjna nr KAW-06  Strona: 1 / 1 

Analiza ryzyka do planu audytu wewnętrznego

Podstawa prawna
Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta.   
Standardy Audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych ogłoszone Komunikatem Ministra Finansów. 
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego.
Wymagane dokumenty
Wewnętrzna i zewnętrzna dokumentacja źródłowa audytowanej jednostki lub systemu -oryginał
Jednostka odpowiedzialna
Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego ; Budynek A, V piętro, pok. 516, 517, 518 tel.  032  4785359, 4785328, 4785155.
Termin i sposób załatwienia
Do końca roku audytor wewnętrzny w porozumieniu z kierownikiem jednostki przygotowuje na podstawie analizy ryzyka plan audytu na rok następny.
Tryb odwoławczy
Nie przysługuje
 Zatwierdził:
Naczelnik Wydziału: Agnieszka Marszałek
 Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:
Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba