Badanie opinii mieszkańca na temat działalności UM
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-700
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
10-10-2008 
 Wersja: 
4.0 
 Karta informacyjna nr Or-09  Strona: 1 / 1 

 Badanie opinii mieszkańca na temat działalności UM

 

Podstawa prawna
Zarządzenie Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój w sprawie Księgi Jakości Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój.
 
Jednostka odpowiedzialna
Wydział Organizacyjny (bud. A, pok. nr 217, nr tel. 032 47 85 159).
 
Termin i sposób załatwienia
Badania satysfakcji klienta przeprowadzane są raz na dwa lata. W uzasadnionych przypadkach badania mogą być przeprowadzane częściej. 
W Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta znajdującym się na Sali Obsługi Interesantów udostępniane są także ankiety badające opinię klientów urzędu na temat jakości działania Punktu Informacji. Ankieta jest anonimowa. 
Pozyskane opinie są źródłem dla podejmowanych  działań kontrolnych i oceniających.
 Zatwierdził:
Naczelnik Wydziału: Marzena Zbrońska
 Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:
Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba