Bezpieczeństwo i higiena pracy
Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój    
44-335 Jastrzębie Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
01-02-2010 
 Wersja: 
4.1 
 Karta informacyjna nr Or-16  Strona: 1 / 1 

 Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podstawa prawna
Przepisy w zakresie BHP; Kodeks pracy i akty wykonawcze; Polecenia inspektora BHP

Wymagane dokumenty
1. Rejestr badań lekarskich pracowników obsługi
2. Karty osobowe – rejestr wypłaty ekwiwalentu za odzież roboczą
3. Rejestr zaleceń inspektora BHP i sposób ich wykonania

Jednostka odpowiedzialna
Wydział Organizacyjny – Referat Gospodarczy, pok. B 009
Tel.+48 032 47-85-252 fax. +48 032 47-85-265

Opłaty
Nie dotyczy

Termin i sposób załatwienia
Badania lekarskie – zgodnie ze wskazaniami lekarza higieny pracy

Tryb odwoławczy 
Nie przysługuje

Uwagi 
Brak

 Zatwierdził:
Naczelnik Wydziału: Marzena Zbrońska
 Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:
Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba