Bezpieczeństwo pożarowe
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
25-01-2011 
 Wersja: 
4.3 
 Karta informacyjna nr Or-11  Strona: 1 / 1 

 Bezpieczeństwo pożarowe

 Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów.(Dz.U.Nr. 109 poz. 719 z 2010 r.)

 Wymagane dokumenty
1.      Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego.
2.    Protokoły z przeglądów technicznych, czynności konserwacyjnych  oraz badań urządzeń przeciwpożarowych i podręcznego sprzętu gaśniczego – oryginał
3.      Protokoły z bieżących napraw sprzętu przeciwpożarowego – kopia 
4.    Protokoły z kontroli Państwowej Straży Pożarnej – oryginał
5.       Informacje o usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości – kopia

 Jednostka odpowiedzialna
Wydział Organizacyjny – Inspektor BHP ( wyznaczony do zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników), pok. B 005
Tel. +48 032 47-85-161,  fax. +48 032 47-85-265
 

Opłaty
Nie dotyczy
 Termin i sposób załatwienia
1.     Zawarty w przepisach i Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
2.     Termin wyznaczony w protokole kontroli Straży Pożarnej
 Tryb odwoławczy
Zgodnie z ustaleniami kontroli Straży Pożarnej
 Uwagi 
Brak
 Zatwierdził:
Naczelnik Wydziału: Marzena Zbrońska
 Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:
Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba