Biuro Rzeczy Znalezionych
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
01-02-2010 
 Wersja: 
1.0 
 Karta informacyjna nr Or-22  Strona: 1 / 1 

 Biuro Rzeczy Znalezionych

Podstawa prawna
Zarządzenie nr Or. IV. 0151-290 /2009 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzenia procedury przyjmowania na przechowanie rzeczy znalezionych do Biura Rzeczy Znalezionych prowadzonego przez Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój oraz wydawania rzeczy osobom uprawnionym do ich odbioru. 

Wymagane dokumenty
1. Poświadczenie znalezienia rzeczy
2. Decyzja o przyjęciu lub odmowie przyjęcia rzeczy do Biura Rzeczy Znalezionych.
3. Oświadczenie o odbiorze rzeczy znalezionej.

Jednostka odpowiedzialna
Wydział Organizacyjny – Referat Gospodarczy, pok. B 009
Tel.+48 032 47-85-252 fax. +48 032 47-85-265

Opłaty
Nie dotyczy

Termin i sposób załatwienia
Zgodnie z procedurą przyjmowania na przechowanie rzeczy znalezionych do Biura Rzeczy Znalezionych prowadzonego przez Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój oraz wydawania rzeczy osobom uprawnionym do ich odbioru, określoną w załączniku nr 1do Zarządzenia nr Or.IV.0151-290/2009 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 29 lipca 2009 r.

Tryb odwoławczy 
Nie przysługuje

Uwagi 
Brak

 Zatwierdził:
Naczelnik Wydziału: Marzena Zbrońska
 Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:
Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba