Cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
24-01-2012
 Wersja: 
4.2 
 Karta informacyjna nr Ob-27  Strona: 1 / 1 
 Cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Podstawa prawna

Art.18 ust.10 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz.473 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty

Wniosek

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Obywatelski, Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej, pokój nr 117 B, tel. 032 47 85 356

Opłaty

Brak

Termin i sposób załatwienia

Zależy od okoliczności sprawy

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 Zatwierdził:
Naczelnik Wydziału: Krzysztof Kucia
 Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:
Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba