Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-700
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
08-01-2013 
 Wersja: 
4.2 
 Karta informacyjna nr Km 02-6  Strona: 1 / 1 
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

Podstawa prawna

Art.78a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r. poz. 1137).

Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz wniosku (wypełnia właściciel)

Załączniki w oryginale:

 • dowód rejestracyjny
 • tablice rejestracyjne
 • karta pojazdu (jeśli była wydana)

Do wglądu

 • dowód osobisty

Miejsce złożenia dokumentów

Sala Obsługi Interesantów, stanowiska:10,11,12,13,14 tel. 032 4785365 do 368 i 172

Opłaty

Opłata za wycofanie pojazdu z ruchu

 • na okres 2 miesięcy – 80,00 zł.

Opłatę powiększa się za każdy kolejny miesiąc o:

 • 4,00 zł – od 3 do 12 miesiąca;
 • 2,00 zł – od 13 do 24 miesiąca;
 • 0.25 zł – od 25 do 48 miesiąca.

Termin i sposób załatwienia

Czasowe wycofanie pojazdu następuje niezwłocznie, w drodze decyzji administracyjnej

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Komunikacji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie podlega opłacie skarbowej w wysokości 5,00 zł.

Uwagi

 1. Wycofując pojazd z ruchu Wydział zatrzymuje w depozycie dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne.
 2. Pojazd może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 2 do 24 miesięcy. Okres ten może być przedłużony do 48 miesięcy.
 3. Wycofaniu czasowemu podlegają zarejestrowane:
 1. samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony
 2. ciągniki siodłowe i balastowe
 3. pojazdy specjalne
 4. autobusy