Dofinansowanie form doskonalenia nauczycieli
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
22-05-2013
 Wersja: 
4.4
 Karta informacyjna nr Ed – 8  Strona: 1 / 1 
Dofinansowanie form doskonalenia nauczycieli 

Podstawa prawna

Zarządzenie PM Nr Or-0152/150/2003 z dnia 07.05.2003r. w sprawie zatwierdzenia zasad przyznawania częściowego dofinansowania do czesnego dla dokształcających się nauczycieli.

 

Wymagane dokumenty

Wniosek o przyznanie dopłaty do czesnego stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej karty

Oświadczenie dyrektora o aktualnym stanie studiów nauczyciela stanowiący załącznik nr 2

do niniejszej karty

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Edukacji;
pokój 420 A
tel.   32  47-85-316; fax.  32 47-85-140

 

Termin i sposób załatwienia

  1. Semestr letni – nauczyciele składają do 31.03.dokumenty do dyrektora szkoły, dyrektor szkoły przesyła powyższe dokumenty do gminy w terminie do 10.04.
  2. Semestr zimowy – nauczyciele składają do 30.09.dokumenty do dyrektora szkoły, dyrektor szkoły przesyła powyższe dokumenty do gminy w terminie do 10.10.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Uwagi

Brak

Pobierz wniosek