Dokonywanie przypisu opłaty z tytułu dzierżawy terenu, użytkowania wieczystego, czynszu, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawa własności
Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój    
44-335 Jastrzębie Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
31-12-2008 
 Wersja: 
4.0 
 Karta informacyjna nr PO-05  Strona: 1 / 1 

Dokonywanie przypisu opłaty z tytułu dzierżawy terenu, użytkowania wieczystego, czynszu, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawa własności

 

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 poz. 535 z dnia 05.04.2004 r. z późn. zm.); Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z poź. zm.)
Wymagane dokumenty w oryginale
Umowy, porozumienia, ugody
Jednostka odpowiedzialna
Wydział Podatków i Opłat
Referat Księgowości Podatkowej , pok. 203 tel. 032 47 85 270
Termin i sposób załatwienia
Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej na podstawie dokumentacji otrzymywanej z wydziałów Urzędu Miasta w tym ewidencji dotyczącej przypisów, odpisów dochodów z tytułu dzierżaw, najmu, użytkowania majątku miasta Jastrzębie Zdrój.
 
 Zatwierdził:
Naczelnik Wydziału: Jerzy Bednarski
 Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:
Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba