Dokonywanie wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku od środków transportowych, od posiadania psów
Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój    
44-335 Jastrzębie Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
11-06-2010 
 Wersja: 
4.1 
 Karta informacyjna nr PO-03-3  Strona: 1 / 1 

Dokonywanie wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku od środków transportowych, od posiadania psów

Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 12.01.1991 o podatkach i opłatach lokalnych, (tekst jednolity Dz. U. Nr 9 poz. 84 z dnia 7.02.2002 roku z późniejszymi zmianami)

Wymagane dokumenty
1. ‚Kserokopia umowy sprzedaży pojazdu (oryginał do wglądu)’
2. ‚Decyzja o wycofaniu na stałe z ruchu (do wglądu)’
3. ‚Decyzja o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu (do wglądu)’
Podatnik ma obowiązek złożenia korekty deklaracji DT-1 na podatek od środków transportowych, oraz zaistnienia zmian mających wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego. 
Wyrejestrowanie z ewidencji podatników

Jednostka odpowiedzialna
Wydział Podatków i Opłat  Referat Księgowości Podatkowej, pok.203, tel. 032 47 85 178

Termin i sposób załatwienia
Bezzwłocznie

Uwagi
1. Wygaśnięcie obowiązku podatkowego następuje w przypadku:
– Zbycia pojazdu
– Stałego wycofania środka transportowego z ruchu
– Czasowe wycofanie środka transportowego z ruchu
Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym pojazd sprzedano lub wycofano z ruchu (wyrejestrowano)

Druk deklaracji DT-1 ogłoszony w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 październik 2007  roku w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz.U Nr 205 poz.1484) dostępny na stronie internetowej. Biuletynie Informacji Publicznej Jastrzębie Zdrój a także w Urzędzie Miasta Jastrzębie Zdrój, Al. Piłsudskiego 60 Wydział Podatków i Opłat  bud. B, piętro II, pok. 203.

 Zatwierdził:
Naczelnik Wydziału: Jerzy Bednarski
 Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:
Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba