Dowód rejestracyjny – zastaw rejestrowy, GAZ i inne adnotacje
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-700
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
08-01-2013 
 Wersja: 
4.2 
 Karta informacyjna nr Km 10-1  Strona: 1 / 1 
Dowód rejestracyjny – zastaw rejestrowy, GAZ i inne adnotacje

Podstawa prawna

Rozporządzenie MI z dn. 14 czerwca 2004 r. w sprawie trybu dokonywania w dowodach rejestracyjnych pojazdów mechanicznych adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego (Dz. U. Nr 145, poz. 1542), art.75 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r. poz. 1137).

Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz wniosku (wypełnia właściciel)

Załączniki w oryginale:

  • przy wpisywaniu/skreślaniu adnotacji o zastawie rejestrowym: aktualny lub pełny odpis z rejestru zastawów albo zaświadczenie wystawione przez CIOZR, przy skreślaniu adnotacji odpis prawomocnego postanowienia o skreśleniu zastawu lub informacja o wykreśleniu zastawu wystawiona przez CIOZR (Centralną Informację o Zastawach Rejestrowych)
  • przy wpisywaniu/skreślaniu adnotacji o przystosowaniu pojazdu do ciągnięcia przyczepy, jako taxi, do nauki jazdy itp.: zaświadczenie ze stacji kontroli pojazdów
  • przy wpisywaniu adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem: wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji gazowej i faktura lub rachunek za wykonaną usługę
  • dowód rejestracyjny
  • karta pojazdu – jeśli została wydana

Do wglądu

  • dowód osobisty
  • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia OC

Miejsce złożenia dokumentów

Sala Obsługi Interesantów, stanowiska:10,11,12,13,14, tel. 032 4785100 wew.365, 366, 367, 368, 172

Opłaty

Opłata skarbowa

  • za dokonanie wpisu o ustanowieniu/skreśleniu zastawu – 17,00 zł

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Komunikacji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie odmownej.