Dowód rejestracyjny – zmiana danych technicznych
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-700
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
08-01-2013 
 Wersja: 
4.4 
 Karta informacyjna nr Km 10-3  Strona: 1 / 1 
Dowód rejestracyjny – zmiana danych technicznych

Podstawa prawna

Art.78 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r. poz. 1137)

Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz wniosku (wypełnia właściciel)

Załączniki w oryginale:

  • zaświadczenie z wykonanego badania technicznego i dokument opisu zmian z uprawnionej stacji diagnostycznej
  • w przypadku zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdu dokument potwierdzający, że dokonane zmiany wykonane zostały przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie mechaniki pojazdowej
  • w przypadku zmiany mas i nacisków osi wynikających ze zmiany właściwych, określonych przepisami warunków technicznych – oświadczenie producenta, że pojazd był homologowany zgodnie z wnioskowanymi danymi.
  • dowód rejestracyjny
  • karta pojazdu – jeśli była wydana

Do wglądu

  • dowód osobisty
  • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia OC

Miejsce złożenia dokumentów

Sala Obsługi Interesantów, stanowiska: 10, 11, 12, 13 i 14 tel. 032 47-85-365 do 368 i 172

Opłaty

Opłata administracyjna

  • za blankiet dowodu rejestracyjnego – 54,00zł

Opłata ewidencyjna

  • za wydanie dowodu rejestracyjnego – 0,50zł

Termin i sposób załatwienia

Po złożeniu wniosku Wydział przesyła zamówienie do Warszawy celem wytworzenia dowodu rejestracyjnego. Czas oczekiwania ok. 2 tygodnie. Informacja o tym czy dowód rejestracyjny można już odebrać znajduje się na stronie internetowej www.pojazd.pwpw.pl.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Komunikacji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji odmownej.