Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół, przedszkoli i ośrodków.
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
22-05-2013
 Wersja: 
1.0
 Karta informacyjna nr Ed – 11  Strona: 1 / 1 
Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół, przedszkoli i ośrodków.

Podstawa prawna

Art. 14a ust. 4 i 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty  (tekst jednolity Dz. U. Nr 256 z 2004 r., poz. 2572 z późn.zm.)

Wymagane dokumenty

  1.  Wniosek rodziców
  2. Aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
  3. Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka

Miejsce złożenia dokumentów

Kancelaria Ogólna; pokój 020 A

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Edukacji,
pokój 403 A
tel.  32 47-85-348,  fax.  32 47-85-140

Opłaty

Brak

Termin i sposób załatwienia

Przewoźnik wybierany jest w drodze przetargu organizowanego na cały rok szkolny w miesiącach: lipiec lub sierpień. Osoby, które składały wniosek w sprawie dowozu, informowane są telefonicznie przed rozpoczęciem roku szkolnego o wyborze oferenta i szczegółach dotyczących dowozu.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Uwagi

Ze względu na konieczność zorganizowania przetargu, wniosek wraz z załącznikami powinien być złożony najpóźniej do 31 maja roku poprzedzającego rok szkolny, w którym dowóz ma być realizowany.

Załącznikiem do niniejszej karty jest wzór wniosku o zapewnienie dziecku dowozu.

 Zatwierdził:
Naczelnik Wydziału: Andrzej Pawłowski
 Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:
Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba