Egzamin sprawdzający wiadomości z zakresu wykonywania transportu drogowego taksówką
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
12-03-2013 
 Wersja: 
4.3 
 Karta informacyjna nr Km 13  Strona: 1 / 1 
Egzamin sprawdzający wiadomości z zakresu wykonywania transportu drogowego taksówką

Podstawa prawna

Art. 6 ust. 2 ustawy z dn. 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1265)

Wymagane dokumenty

Wniosek o przystąpienie do egzaminu

Załączniki w oryginale:

  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką

Do wglądu

  • dokument tożsamości osoby składającej wniosek

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta, pokój A 017, tel. 032 4785152

Opłaty

Opłata administracyjna

  • Opłata egzaminacyjna – 268,96 zł.

Termin i sposób załatwienia

Wydział organizuje egzamin w ciągu 30 dni od daty złożenia podania

Tryb odwoławczy

Zażalenie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Komunikacji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 7 dni od dnia doręczenia stronie postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia.

 Zatwierdził:
Naczelnik Wydziału: Piotr Kohut
 Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:
Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba