Eksploatacja budynków, pomieszczeń, urządzeń
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
20-01-2011 
 Wersja: 
4.2 
 Karta informacyjna nr Or-12  Strona: 1 / 1 

 Eksploatacja budynków, pomieszczeń, urządzeń 

Podstawa prawna
Ustawa – Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz.U.Nr 156 poz.1118 z 2006 r. z późniejszymi zmianami.)

Wymagane dokumenty
1. Protokół przeglądów budowlanych – oryginał
2. Protokół urządzeń technicznych budynku – oryginał
3. Protokół przeglądów kominiarskich – oryginał
4. Dokumentacja usunięcia wskazanych nieprawidłowości – kopia

Jednostka odpowiedzialna
Wydział Organizacyjny – Referat Gospodarczy, pok. B 006
Tel.+48 032 47-85-174, fax. +48 032 47-85-265

Opłaty
Nie dotyczy

Termin i sposób załatwienia
– przeglądy budowlane   – 1 x na rok  i  1 x na 5 lat
– przeglądy instalacji i urządzeń – 1 x na 5 lat
– przeglądy kominiarskie   – 1 x na rok
– przeglądy gaśnic   – 1 x na rok

Tryb odwoławczy
Nie przysługuje

Uwagi 
Brak

 Zatwierdził:
Naczelnik Wydziału: Marzena Zbrońska
 Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:
Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba