Eksploatacja samochodów służbowych
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
20-01-2011 
 Wersja: 
4.2 
 Karta informacyjna nr Or-15  Strona: 1 / 1 

 Eksploatacja samochodów służbowych

Podstawa prawna
Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Regulamin gospodarowania samochodami służbowymi Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój
Wymagane dokumenty
1. Rejestr wydanych kart drogowych,
2. Zbiór kart drogowych rozliczonych w zakresie zużycia paliw

Jednostka odpowiedzialna
Wydział Organizacyjny – Referat Gospodarczy, pok. B 008
Tel.+48 032 47-85-357, fax. +48 032 74-85-265

Opłaty
Nie dotyczy

Termin i sposób załatwienia
Do 10-ego każdego miesiąca

Tryb odwoławczy 
Nie przysługuje

Uwagi 
Brak

 Zatwierdził:
Naczelnik Wydziału: Marzena Zbrońska
 Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:
Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba