Koordynacja działań związanych z udzielaniem zamówień
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
10-01-2014
 Wersja: 
4.4
 Karta informacyjna nr BZP-02  Strona: 1 / 1 

Koordynacja działań związanych z udzielaniem zamówień

publicznych

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( t.j.Dz. U. z 2013r., poz.907 z późn.zm.), rozporządzenia wykonawcze wydane na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, Zarządzenie Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój Nr Or.0151-438/2008 z dnia 5 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych z późniejszymi zmianami.

 

Jednostka odpowiedzialna

 Biuro ds. Zamówień Publicznych  pokój 519A  tel. 32 47-85-133

Uwagi

Koordynacja działań związanych z udzielaniem zamówień publicznych polega na weryfikacji prawidłowości sporządzania propozycji komisji przetargowej, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, protokołów z postępowania, ogłoszeń o zamówieniu, ogłoszeń o udzieleniu zamówienia, notatek z negocjacji oraz innych dokumentów dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Dokumenty weryfikowane są na bieżąco przez pracowników Biura ds. Zamówień Publicznych będących jednocześnie członkami komisji przetargowych.

 Zatwierdził:
Naczelnik Biura: Barbara Chodakowska
 Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:
Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba