Koordynacja działań związanych z udzielaniem zamówień
Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój   
44-335 Jastrzębie Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji
11-01-2011 
 Wersja:
4.2 
 Karta informacyjna nr BZP-02  Strona: 1 / 1 

Koordynacja działań związanych z udzielaniem zamówień

publicznych

 
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( t.j.Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn.zm.), rozporządzenia wykonawcze wydane na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, Zarządzenie Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój Nr Or.0151-438/2008 z dnia 5 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz Zarządzenie Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój Nr Or.IV.0151-78/2010 z dnia 03 marca 2010r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych.
Jednostka odpowiedzialna
 Biuro ds. Zamówień Publicznych  pokój 519A  tel.032 47-85-133
Uwagi
Koordynacja działań związanych z udzielaniem zamówień publicznych polega na weryfikacji prawidłowości sporządzania propozycji komisji przetargowej, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, protokołów z postępowania, ogłoszeń o zamówieniu, ogłoszeń o udzieleniu zamówienia, notatek z negocjacji oraz innych dokumentów dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Dokumenty weryfikowane są na bieżąco przez pracowników Biura ds. Zamówień Publicznych będących jednocześnie członkami komisji przetargowych.
 
 Zatwierdził:
Naczelnik Biura: Barbara Chodakowska
 Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:
Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba