Nadanie dziecku nazwiska w trybie art.90 § 1 Kodeksu Rodzinnego
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
19-01-2012 
 Wersja: 
4.2 
 Karta informacyjna nr USC-06  Strona: 1 / 1 
Nadanie dziecku nazwiska w trybie art.90 § 1 Kodeksu Rodzinnego 
i Opiekuńczego
Podstawa prawna       
Art. 90 i 901 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964r. Nr 9 poz.59,             z późn. zm.).

Art. 43 ust.2 ustawy z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2011r. Nr 212 poz.1264)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz. U. Nr 136 poz. 884, z późn. zm.).


Wymagane dokumenty 

§  Wniosek  

§  Odpis skrócony aktu małżeństwa, jeżeli akt małżeństwa sporządzony jest poza miastem Jastrzębie-Zdrój

§  Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, jeżeli akt urodzenia sporządzony jest  poza miastem Jastrzębie-Zdrój.

Do wglądu:

§  dokument stwierdzający tożsamość małżonków

§  osobista zgoda dziecka w przypadku ukończenia 13 roku życia

Miejsce złożenia dokumentów     
Urząd Stanu Cywilnego (USC)

Opłaty     
Nie pobiera się

Termin i sposób załatwienia   
Od ręki
Przyjęcie oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska w formie protokołu

Tryb odwoławczy   
Nie przysługuje

 Zatwierdził:
Kierownik: Kornelia Kwoka
 Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:
Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba