Nadanie numeru po wymianie podwozia/ramy na nowy bez numeru
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-700
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
08-01-2013 
 Wersja: 
4.2 
 Karta informacyjna nr Km 02-2  Strona: 1 / 1 
Nadanie numeru po wymianie podwozia/ramy na nowy bez numeru

Podstawa prawna

Art.66a ust.2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r. poz. 1137)

Wymagane dokumenty

Wniosek

Załączniki w oryginale:

  • dowód własności podwozia/ramy
  • dowód odprawy celnej dla podwozia/ramy zakupionego spoza obszaru Unii Europejskiej
  • dowód rejestracyjny

Do wglądu

  • dowód osobisty
  • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia OC

Miejsce złożenia dokumentów

Sala Obsługi Interesantów, stanowiska:10,11,12,13,14 tel. 032 4785365 do 368 i 172

Opłaty

Opłata skarbowa

  • za wydanie decyzji o nadaniu i nabiciu numerów – 10,00 zł.

Termin i sposób załatwienia

Od ręki w drodze decyzji administracyjnej

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Komunikacji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.