Nadzór nad wykonaniem dokumentacji
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
25-02-2014
 Wersja: 
4.2
 Karta informacyjna nr IKI-15  Strona: 1 / 1 

Nadzór nad wykonaniem dokumentacji

Podstawa prawna

Prawo budowlane(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409), PZP – Zarządzenie PM Nr Or.0151 – 196/2007, Ustawa o drogach publicznych Dz. U. z 2013r poz.260, Umowa, Regulamin organizacyjny

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji fax 32 47-85-350

Referat Drogowy tel. 32 47-85-100 wew. 331, 312, 176, 114 pok. 505B, 508B, 506B

Referat Budownictwa Ogólnego tel. 32 47-85-100 wew. 314, 147, 303, 311 pok. 506B, 507B

Referat Planowania i Rozliczeń tel. 32 47-85-100 wew. 301 pok. 501B

Termin i sposób załatwienia

  • sprawdzenie zgodności z planem ogólnym zagospodarowania miasta lub studium rozwoju oraz sprawdzenie własności terenu
  • przygotowanie założeń do dokumentacji, określenie zakresu dokumentacji
  • przygotowanie kompletu materiałów przetargowych (SIWZ, wzór umowy, załączniki)
  • udział w prowadzeniu procedury przetargowej (sprawdzenie kosztorysów i wycen)
  • zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji
  • koordynacja i prowadzenie spraw formalno – prawnych związanych z wykonaniem dokumentacji i uzyskiwaniem koniecznych uzgodnień, zezwoleń, zatwierdzeń)
  • sprawdzenie zgodności przekazywanej dokumentacji oraz przyjętych rozwiązań projektowych na poszczególnych etapach jej realizacji z obowiązującymi przepisami, umową, prawem budowlanym, uzgodnieniami,
  • odbiór dokumentacji
  • wystąpienie o pozwolenia na budowę
  • rozliczenie