Nakładanie świadczeń rzeczowych i osobistych na rzecz obrony
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-700
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
26-11-2012 
 Wersja: 
4.3 
 Karta informacyjna nr Zk-05  Strona: 1 / 1 

Nakładanie świadczeń rzeczowych i osobistych na rzecz obrony 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku Rzeczpospolitej Polskiej ( Dz. U. Z 2012r. poz. 461, tekst jednolity). Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. Nr 181 poz.  1872 z późniejszymi zmianami). Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 2004r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju ( Dz. U. Nr 229 poz 2307 z późniejszymi zmianami)

Wymagane dokumenty

Wniosek – uprawnionego organu lub instytucji, świadczenia rzeczowe:

–         zawiadomienie o wszczęciu postępowania

–         protokół oględzin przedmiotu świadczeń

Wniosek – uprawnionego organu lub instytucji, świadczenia osobiste

– zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych – Pion Ochrony – stanowisko ds. obronnych

Opłaty

Nie pobiera się

Termin i sposób załatwienia

Reguluje kodeks postępowania administracyjnego

Tryb odwoławczy

Wojewoda Śląski w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

Uwagi

–         decyzja nakładająca obowiązek świadczeń

–        wezwanie do wykonania świadczeń 

 Zatwierdził:
Naczelnik Wydziału: Ireneusz Zalasa
 Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:
Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba