Nowy znak legalizacyjny
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-700
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
09-09-2011 
 Wersja: 
4.1 
 Karta informacyjna nr Km 11-10  Strona: 1 / 1 
Nowy znak legalizacyjny
Podstawa prawna
§ 5 i 6 rozporządzenia MI z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i znaku legalizacyjnego (Dz.U. z 2007 r. Nr186, poz. 1322)

Wymagane dokumenty
Wypełniony formularz wniosku(wypełnia właściciel)

Załączniki w oryginale:
– oświadczenie o utracie lub zniszczeniu znaku złożone przez właściciela
– dowód rejestracyjny
– tablice rejestracyjne
– karta pojazdu – jeśli została wydana
Do wglądu
– dowód osobisty
– dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia OC

Miejsce złożenia dokumentów
Sala Obsługi Interesantów, stanowiska: 10, 11, 12, 13 i 14 tel. 032 4785365 – 368 i 172

Opłaty
Opłata administracyjna
– za komplet znaków legalizacyjnych – 12.50 zł

Termin i sposób załatwienia
Od ręki

Tryb odwoławczy
Stronie przysługuje skarga do sądu administracyjnego po uprzednim wezwaniu urzędu na piśmie do usunięcia naruszenia prawa.