Obsługa techniczna Urzędu Miasta
Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój    
44-335 Jastrzębie Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
04-03-2009 
 Wersja: 
4.1 
 Karta informacyjna nr I-03  Strona: 1 / 1 

Obsługa techniczna Urzędu Miasta

Podstawa prawna
Instrukcja kancelaryjna – Dz.U. Nr 112, poz.1319 z 1999r. z późniejszymi zmianami, Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta, Zarządzenie Prezydenta Miasta nr Or-0152/335/2003 z dnia 14-09-2003 w sprawie kształtowania polityki informatycznej oraz zarządzania zasobami informatycznymi w Urzędzie Miasta, Zarządzenie Prezydenta Miasta nr Or-0151-268/2008 z dnia 27.06.2008 w sprawie wdrożenia i stosowania ‚Polityki bezpieczeństwa’, ‚Instrukcji zarządzania systemem informatycznym’ oraz ‚Instrukcji postępowania w sytuacji naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych’.
Wymagane dokumenty
Wezwania do interwencji informatyka dokonuje się osobiście, za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie. 
Jednostka odpowiedzialna
Wydział Informatyki Miejskiej – pokój 310A; tel.0324785248 fax.0324712976
Adres email: informatyka@um.jastrzebie.pl
Opłaty
Nie dotyczy
Termin i sposób załatwienia
Na bieżąco. Według kolejności i wagi zgłoszeń.
 Zatwierdził:
Naczelnik Wydziału: Mirosław Klimala
 Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:
Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba