Opracowanie planu zamówień publicznych Urzędu Miasta
Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój   
44-335 Jastrzębie Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji
11-01-2011 
 Wersja:
4.1 
 Karta informacyjna nr BZP-05  Strona: 1 / 1 
Opracowanie planu zamówień publicznych Urzędu Miasta

 
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( t.j.Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759  z późn.zm.).
Wymagane dokumenty
Informacja Wydziałów i Biur o planowanych zamówieniach publicznych, z której wynika nazwa i opis planowanego zamówienia, rodzaj planowanego zamówienia (tj. robota budowlana, dostawa lub usługa), wartość szacunkowa planowanego zamówienia wyrażona w kwocie netto, brutto, planowany termin wszczęcia postępowania.
Jednostka odpowiedzialna
 Biuro ds. Zamówień Publicznych  pokój 519A  tel.032 47-85-169
Miejsce złożenia dokumentów
Biuro ds. Zamówień Publicznych (budynek A; pokój 519; tel. 032 47-85-169)
Termin
Miesiąc listopad poprzedzający dany rok budżetowy
Uwagi
Wszelkie zmiany w zakresie planowanych zamówień bądź kwot przeznaczonych na ich realizację oraz pojawienie się konieczności udzielenia nowych, należy każdorazowo uzgadniać z Biurem ds. Zamówień Publicznych.
 
 
 
 Zatwierdził:
Naczelnik Biura: Barbara Chodakowska
 Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:
Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba