Opracowywanie programów dla pozyskiwania środków unijnych
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-700
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
20-01-2012 
 Wersja: 
4.2 
 Karta informacyjna nr Pg-05  Strona: 1 / 1 

Opracowywanie programów dla pozyskiwania środków unijnych

Podstawa prawna
1. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta w Jastrzębiu Zdroju
2. Zarządzenia Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój nr Or-0151-89/2005 z dnia 11 kwietnia 2005 r. w sprawie procedury pozyskiwania środków z Funduszy Pomocowych
3. Dokumenty programowe UE

Wymagane dokumenty
Regulują dokumenty programowe UE

Jednostka odpowiedzialna
Wydział Polityki Gospodarczej i Promocji; Michał Domagała  pok. 321, bud. A ; tel.               032 47 85 127        

Opłaty
Nie dotyczy

Termin i sposób załatwienia
Regulują dokumenty UE, oraz  dokumenty krajowe, jak również wymogi konkursowe do określonych priorytetów

Tryb odwoławczy
Regulują dokumenty programowe

 Zatwierdził:
Naczelnik Wydziału: Michał Domagała
 Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:
Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba