Organizacja i przeprowadzenie poboru
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-700
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
26-11-2012 
 Wersja: 
4.2 
 Karta informacyjna nr Zk-04  Strona: 1 / 1 

Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 o powszechnym obowiązku Obrony Rzeczpospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. Nr 241 z dnia 25 października 2004, poz. 2416 z późniejszymi zmianami).

Wymagane dokumenty

–         dowód osobisty

–         prawo jazdy

–         świadectwo ukończenia szkoły lub zaświadczenie o pobieraniu nauki

–         zaświadczenie lekarskie w przypadku długotrwałych chorób (oryginał)

–         zdjęcie do książeczki wojskowej ( 30 x 40 mm – bez nakrycia głowy )

–         w przypadku osób będących w związku małżeńskim – odpis aktu małżeńskiego, aktu urodzenia dziecka (ci) (oryginał)

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych – Pion Ochrony, pokój 304, budynek A, III piętro telefon (032) 4785309 lub (032) 4785345 , godz. 7:30-15:30, siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej w okresie trwania Komisji 

Opłaty

Nie pobiera się

Termin i sposób załatwienia

Termin określa Rozporządzenie Rady Ministrów z br.

Tryb odwoławczy

Zgodnie z ustawą 14 dni od wydania orzeczenia lekarskiego do Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w Katowicach za pośrednictwem Powiatowej Komisji Lekarskiej w Jastrzębiu Zdroju, a gdy ona nie urzęduje za pośrednictwem Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój

Uwagi

Do kwalifikacji wojskowej należy się zgłosić osobiście w przypadku osób niepełnosprawnych niezdolnych do samodzielnej egzystencji możliwość załatwienia formalności przez prawnych opiekunów

 Zatwierdził:
Naczelnik Wydziału: Ireneusz Zalasa
 Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:
Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba