Podejmowanie działań korygujących i zapobiegawczych
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
10-10-2008 
 Wersja: 
4.0 
 Karta informacyjna nr Or-18  Strona: 1 / 1 

 Podejmowanie działań korygujących i zapobiegawczych

Podstawa prawna
Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie Księgi Jakości Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój.
Jednostka odpowiedzialna
Wydział Organizacyjny (bud. A, pok. nr 217, nr tel. 032 47 85 159).
Uwagi 
Przebieg podejmowanych działań zapobiegawczych i  korygujących został opisany w załączniku nr 4 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie Księgi Jakości Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój. Działania korygujące i zapobiegawcze prowadzone są na podstawie wyników auditów, wyników przeglądów, skarg i wniosków, wyników kontroli oraz wyników ankiet.
 Zatwierdził:
Naczelnik Wydziału: Marzena Zbrońska
 Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:
Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba