Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
11-08-2014
 Wersja: 
4.7
 Karta informacyjna nr Ed – 04  Strona: 1 / 1 
Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój   

Podstawa prawna

Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z późn. zmianami), Uchwała Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr VIII.66.2011 z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Jastrzębie- Zdrój.

Wymagane dokumenty

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym wraz z załącznikami

Miejsce złożenia dokumentów

– uczniowie szkół jastrzębskich składają wnioski w szkołach, do których uczęszczają,
– uczniowie szkół średnich uczęszczający do szkół poza miastem oraz słuchacze NKJO, Publicznego Liceum Sióstr Salezjanek składają wnioski w Urzędzie Miasta w Jastrzębiu Zdroju – kancelaria ogólna pokój 020A

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Edukacji,
pokój 419A
tel. 32 47-85-171 fax. 32 47-85-140
Dyrektor Szkoły

Opłaty

brak

Termin i sposób załatwienia

Wnioski składa się do 15 września, słuchacze Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych składają wnioski do 15 października.

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze

Uwagi:

załącznikiem do niniejszej karty jest druk wniosku o przyznaniu pomocy materialnej