Postępowania w zakresie praw konsumenckich

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00

 Data aktualizacji 
10-01-2013
 Wersja: 
4.4
 Karta informacyjna nr BRK-01  Strona: 1 / 1 

Postępowania w zakresie praw konsumenckich

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, KPA, Regulamin organizacyjny UM, Kodeks cywilny, Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, Ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów.


Wymagane dokumenty:
– Wniosek o udzielenie pomocy prawnej – wzór

(stanowi zał. nr 1 do Karty Informacyjnej nr BRK-01).
Załączniki:
Dokumenty potwierdzające naruszenie prawa konsumenta.

Opłaty:
Nie pobiera się.

Termin odpowiedzi:
do 3 miesięcy.

Jednostka prowadząca:
Biuro Rzecznika Konsumentów
pokój nr 406 i 407, budynek B, IV piętro
tel. 32 47-85-351 / fax. 32 47-85-373

Odwołanie:
Nie przysługuje.

Uwagi:
1. Porady i pomoc prawna udzielane są tylko konsumentom, tj. osobom, które zawierają umowę z przedsiębiorcą w celu bezpośrednio niezwiązanym
z działalnością gospodarczą.
2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Rzecznika Konsumentów.