Potwierdzenie figurowania w ewidencji działalności gospodarczej
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
24-01-2012 
 Wersja: 
4.3 
 Karta informacyjna nr Ob-23  Strona: 1 / 1 
 Potwierdzenie figurowania w ewidencji działalności gospodarczej

Podstawa prawna

Art.66 ust.3 ustawy z dnia 19.12.2008r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2009r. Nr 18, poz. 97),  Art. 217 i 218 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty

Wniosek

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Obywatelski, Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej, pokój nr 106 B, tel. 032 47 85 264

Opłaty

Opłata skarbowa – 17 zł

Jastrzębie-Zdrój Miasto na prawach powiatu

Bank Spółdzielczy Jastrzębie-Zdrój

Nr konta 96 8470 0001 2001 0017 6125 0002

Termin i sposób załatwienia

Do  7 dni

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Pobierz wniosek w formacie PDF