Pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
 24-01-2012 
 Wersja: 
4.3 
 Karta informacyjna nr Ob-28  Strona: 1 / 1 

Pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. Nr 22, poz. 162 z późn. zm), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami
(Dz.U. Nr 199, poz. 1947).

Wymagane dokumenty

Wniosek.

Zezwolenie może otrzymać zarejestrowane stowarzyszenie, fundacja lub komitet zorganizowany dla przeprowadzenia określonego celu.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Obywatelski, pokój nr 108 B, tel. 032 47 85 242

Opłaty

Opłata skarbowa – 82 zł

Jastrzębie-Zdrój Miasto na prawach powiatu

Bank Spółdzielczy Jastrzębie-Zdrój

Nr konta 96 8470 0001 2001 0017 6125 0002

Termin i sposób załatwienia

Do 14 dni

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Pobierz wniosek w formacie PDF