Prowadzenie magazynu i gospodarka materiałowa, w tym ewidencja   drobnego sprzętu i aktualizacja wywieszek inwentarzowych
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
20-01-2011 
 Wersja: 
4.2 
 Karta informacyjna nr Or-14  Strona: 1 / 1 

 Prowadzenie magazynu i gospodarka materiałowa, w tym ewidencja   drobnego sprzętu i aktualizacja wywieszek inwentarzowych

Podstawa prawna
Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój. 
Zarządzenie Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie ustalenia zasad rachunkowości i gospodarki finansowej w jednostce budżetowej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
Wymagane dokumenty
1. Przyjęcie na podstawie faktur – oryginał
2. Wydanie z magazynu – Rozchód wewnętrzny – RW
3. Likwidacja – Wniosek o likwidację
– Protokół likwidacji, LT

Jednostka odpowiedzialna
Wydział Organizacyjny – Referat Gospodarczy, pok. B 007
Tel. +48 032 47-85-266 fax. +48 032 47-85-265

Opłaty
Nie dotyczy

Termin i sposób załatwienia
Na bieżąco

Tryb odwoławczy 
Nie przysługuje

Uwagi 
Brak

 Zatwierdził:
Naczelnik Wydziału: Marzena Zbrońska
 Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:
Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba