Prowadzenie ‚Rejestru zamówień publicznych’
Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój    
44-335 Jastrzębie Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
10-10-2008 
 Wersja: 
4.0 
 Karta informacyjna nr BZP-01  Strona: 1 / 1 
Prowadzenie ‚Rejestru zamówień publicznych’
Podstawa prawna
Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój.
Jednostka odpowiedzialna
Biuro ds. Zamówień Publicznych  pokój 519A  tel.032 47-85-168
Uwagi
Rejestrowania zamówień publicznych dokonuje Biuro ds. Zamówień Publicznych na podstawie ‚Propozycji komisji przetargowej w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego’ zatwierdzonej odpowiednio przez Prezydenta Miasta, jego Zastępców lub Sekretarza Miasta.
Wskazany dokument przygotowuje komisja przetargowa powołana do przeprowadzenia określonego postępowania. Po zatwierdzeniu, o którym mowa powyżej, sekretarz komisji przetargowej przekazuje niniejszy dokument do Biura ds. Zamówień Publicznych, celem zarejestrowania.
 Zatwierdził:
Naczelnik Biura: Barbara Chodakowska
 Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:
Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba