Przedłożenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytorzonymi odpadami
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
20-01-2012 
 Wersja: 
4.3 
 Karta informacyjna nr OŚ-23  Strona: 1 / 1 
Przedłożenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytorzonymi odpadami

Podstawa prawna

Art.17 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (j.t.Dz. U. Nr 185 poz.1243 z 2010r. – z późniejszymi zmianami)1

Wymagane dokumenty

– 4 egzemplarze informacji (oryginały), zawierającej dane zgodne z art.24 ust 4 ustawy o odpadach,

– dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym.

Miejsce złożenia dokumentów

Kancelaria Ogólna – pok. 020 budynek A

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. 511 budynek A, tel. 32 4785322

Opłaty

Brak

Termin i sposób załatwienia

Można przystąpić do rozpoczęcia działalności jeżeli do 30 dni od złożenia informacji organ właściwy do przyjęcia jej nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Uwagi

Informację przedkłada się w terminie 30 dni przed dniem rozpoczęciem działalności powodującej powstawanie odpadów lub dniem zmiany tej działalności wpływającej na rodzaj lub ilość wytwarzanych odpadów lub sposobów gospodarowania nimi.

1 dotyczy: wytwórców odpadów jeżeli wytwarza odpady niebezpieczne w ilości do 0,1 Mg rocznie albo powyżej 5 Mg rocznie odpadów innych niż niebezpieczne 

 Zatwierdził:
Naczelnik Wydziału: Wiesława Zygmaniak
 Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:
Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba