Przeglądy gwarancyjne
Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój    
44-335 Jastrzębie Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
25-02-2014
 Wersja: 
4.1
 Karta informacyjna nr IKI-17  Strona: 1 / 1 

Przeglądy gwarancyjne

Podstawa prawna

Prawo budowlane, Umowa, KC, Regulamin organizacyjny

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji fax 32 47-85-350

Referat Drogowy tel. 32 47-85-100 wew. 331, 312, 176, 114 pok. 505B, 508B, 506B

Referat Budownictwa Ogólnego tel. 32 47-85-100 wew. 314, 147, 303, 311 pok. 506B, 507B

Referat Planowania i Rozliczeń tel. 32 47-85-100 wew. 301 pok. 501B

Referat ds. Środków Pomocowych tel. 32 47-85-100 wew. 236 pok. 509B

Termin i sposób załatwienia

  • Przeglądy gwarancyjne (na wniosek użytkownika) – zwołanie przeglądu gwarancyjnego, sporządzenie protokołu, wyznaczenie terminu usunięcia usterek,
  • Sprawdzenie usunięcia usterek (sporządzenie protokołu z usunięcia usterek),
  • Przegląd gwarancyjny przed upływem okresu gwarancyjnego (sporządzenie protokołu z przeglądu gwarancyjnego, ewentualnie wyznaczenie terminu usunięcia usterek, sprawdzenie usunięcia usterek (sporządzenie protokołu z usunięcia usterek).