Przekazywanie informacji środkom masowego przekazu (w trybie innym niż wniosek o udostępnienie informacji publicznej)
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
03-02-2014
 Wersja: 
4.4
 Karta informacyjna nr IKS-03  Strona: 1 / 1 

Przekazywanie informacji środkom masowego przekazu (w trybie innym niż wniosek o udostępnienie informacji publicznej)

Podstawa prawna

Ustawa prawo prasowe- Dz. U. 1984.5. 24 z późn. zm. Ustawa o dostępie do informacji publicznej – Dz. U. z 2001.112.1198 z późn. zm. Zarządzenie Nr Or.IV.0050.94.2012 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 14 marca 2012 roku w sprawie: prowadzenia polityki informacyjnej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój względem środków masowego przekazu.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Informacji, Kultury i Sportu

Pokój 107, budynek A, I piętro

tel. 32 4785138

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie lub w uzgodnionym terminie

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy