Przygotowanie i realizacja projektów w ramach dostępnych programów współfinansowanych z funduszy europejskich, innych środków zagranicznych oraz krajowych, niepodlegających zwrotowi dla Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-700
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
20-01-2012 
 Wersja: 
4.3 
 Karta informacyjna nr Pg-01  Strona: 1 / 1 

Przygotowanie i realizacja projektów w ramach dostępnych programów współfinansowanych z funduszy europejskich, innych środków zagranicznych oraz krajowych, niepodlegających zwrotowi dla Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój 

 

Podstawa prawna
1. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój
2. ZARZĄDZENIE Nr Or.lV-13/2008 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 14 stycznia 2008 roku w sprawie: procedury przygotowania i realizacji projektów w ramach dostępnych programów współfinansowanych z funduszy europejskich, innych środków zagranicznych oraz krajowych, niepodlegających zwrotowi dla Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój, Dokumenty programowe UE, dokumenty krajowe

Wymagane dokumenty
Regulują dokumenty programowe UE

Jednostka odpowiedzialna
Wydział Polityki Gospodarczej i Promocji; Michał Domagała pok. 321, bud. A; tel.               032 47 85 127                 

Opłaty
Nie dotyczy

Termin i sposób załatwienia
Regulują dokumenty programowe

Tryb odwoławczy
Zgodnie z dokumentami programowymi

 Zatwierdził:
Naczelnik Wydziału: Michał Domagała
 Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:
Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba