Przygotowanie informacji o stanie mienia
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-700
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
16-01-2014
 Wersja: 
4.6
 Karta informacyjna nr M-06  Strona: 1 / 1 

Przygotowanie informacji o stanie mienia

Podstawa prawna

Art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r.,
poz. 885 z późn. zm.), Zarządzenie Nr Or.IV.0050.7.2014 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 09 stycznia 2014 roku w sprawie wytycznych do sporządzenia informacji o stanie mienia Miasta Jastrzębie-Zdrój za 2013 rok.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój pokój A 020

 

Wymagane dokumenty

Zestawienie wartości posiadanego przez jednostkę organizacyjną majątku przedstawionego w formie tabelarycznej i opisowej.

 

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Mienia – Referat Ewidencji i Gospodarowania Mieniem budynek B, piętro IV, pok. 409, 411, tel. 32 47-85-160, tel. 32 47-85-244, kierownik referatu – tel. 32 47-85-107.

 

Opłaty

Bez opłat.

 

Termin i sposób załatwienia

Sporządzenie „Informacji o stanie mienia Miasta Jastrzębie – Zdrój” w terminie do 31 marca roku  budżetowego.

 

Tryb odwoławczy

Nie obowiązuje.

 

Uwagi

Termin złożenia informacji może ulec zmianie tylko w sytuacjach przewidzianych ustawą.

 Zatwierdził:
Naczelnik Wydziału: Daniel Zarzycki
 Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:
Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba