Przygotowanie sprawozdania Prezydenta Miasta na sesję Rady Miasta.
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
03-02-2014
 Wersja: 
4.4
 Karta informacyjna nr IKS-04  Strona: 1 / 1 

Przygotowanie sprawozdania Prezydenta Miasta na sesję Rady Miasta.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – j.t. Dz. U. 2013.594, Uchwała Nr XLII/564/2009 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Jastrzębie-Zdrój z późn. zm.

Wymagane dokumenty

  • Informacje do sprawozdania Prezydenta Miasta na sesję Rady Miasta przygotowują wydziały Urzędu Miasta oraz jednostki organizacyjne Miasta. Wersję elektroniczną wydziały Urzędu Miasta przesyłają za pośrednictwem systemu SEKAP, zaś jednostki organizacyjne miasta adres rzecznik@um.jastrzebie.pl najpóźniej do piątku poprzedzającego sesję Rady Miasta.
  • Sprawozdanie przygotowane przez wydziały oraz jednostki powinno obejmować informacje dotyczące realizacji zadań danego wydziału lub jednostki organizacyjnej za okres pomiędzy sesjami zwyczajnymi Rady Miasta.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Informacji, Kultury i Sportu

Pokój 107, budynek A, I piętro

tel. 32 4785138

Termin i sposób załatwienia

Sprawozdanie jest przedstawiane Prezydentowi Miasta najpóźniej dzień przed sesją Rady Miasta.

Tryb odwoławczy  Nie dotyczy