Przyjęcie oświadczenia o powrocie do nazwiska osoby rozwiedzionej
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
19-01-2012 
 Wersja: 
4.2 
 Karta informacyjna nr USC-08  Strona: 1 / 1 
Przyjęcie oświadczenia o powrocie do nazwiska osoby rozwiedzionej  
Podstawa prawna   
Art. 59 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U z 1964r., Nr 9 poz. 59 z późniejszymi zmianami)
Art. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.)
Art. 14 ustawy z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1264 )

Wymagane dokumenty 

§  Pisemne oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Do wglądu
• sentencja wyroku sądu lub odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie
• dokument stwierdzający tożsamość

Miejsce złożenia dokumentów   
Urząd Stanu Cywilnego (USC)

Opłaty   
Opłata skarbowa

§  za oświadczenie – 11,00 zł

§  opłatę należy wnieść równocześnie z wnioskiem w Urzędzie Stanu Cywilnego lub przelewem na konto:  Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju

      Nr  96 8470 0001 2001 0017 6125 0002

Termin i sposób załatwienia   
Od ręki

Tryb odwoławczy    
Nie przysługuje

Uwagi   
W celu powrotu do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa osoba zainteresowana powinna złożyć oświadczenie w USC  przed upływem 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku sądu            o rozwiązaniu małżeństwa.

 Zatwierdził:
Kierownik: Kornelia Kwoka
 Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:
Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba