Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
19-01-2012 
 Wersja: 
4.2 
 Karta informacyjna nr USC-05  Strona: 1 / 1 
 Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa
Podstawa prawna     
Art. 72-77  ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964r. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.)

Art. 43 ustawy z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1264 )
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz. U. Nr 136 poz. 884, z późn. zm.).


Wymagane dokumenty    

§  Odpis skrócony aktu urodzenia matki dziecka jeżeli urodziła się poza miastem Jastrzębie-Zdrój

§  Odpis skrócony aktu małżeństwa matki dziecka z adnotacją o rozwodzie ( jeżeli pozostawała w związku małżeńskim)

§  Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka uznawanego (jeżeli dziecko urodziło się poza miastem Jastrzębie Zdrój) 

Do wglądu

§  dowody osobiste rodziców

 

Miejsce złożenia dokumentów   
Urząd Stanu Cywilnego (USC)

Opłaty   
Nie pobiera się

Termin i sposób załatwienia   
Od ręki

·         Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa w formie protokołu

·         Odmowa przyjęcia oświadczenia o uznaniu ojcostwa w formie pisma


Tryb odwoławczy   
Nie przysługuje

Uwagi   
Jeżeli kierownik Urzędu Stanu Cywilnego odmówi przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa mężczyzna i kobieta mogą zwrócić się z wnioskiem o uznanie ojcostwa do sądu opiekuńczego.

 Zatwierdził:
Kierownik: Kornelia Kwoka
 Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:
Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba