Przyjmowanie i załatwianie, skarg i wniosków z zakresu podatków i opłat. Stwierdzenie nadpłaty
Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój    
44-335 Jastrzębie Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
31-12-2008 
 Wersja: 
4.0 
 Karta informacyjna nr PO-02-6  Strona: 1 / 1 

Przyjmowanie i załatwianie, skarg i wniosków z zakresu podatków i opłat

Stwierdzenie nadpłaty

Podstawa prawna
Art. 79 § 1 lub art. 79 § 1 w związku z art. 79 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r. z późniejszymi zmianami)
Wymagane dokumenty w oryginale
1. ‚Wniosek o stwierdzenie nadpłaty (załącznik nr 1),
Załączniki:
– dokumenty potwierdzające słuszność żądania (dowód wpłaty)
Jednostka odpowiedzialna
Wydział Podatków i Opłat Referat Księgowości Podatkowej  
pok. 202, telefon  032 47 85 259,
pok. 203, telefon  032 47 85 270,
Opłaty
Brak
Termin i sposób załatwienia
Do 60 dni. Po przeprowadzonym postępowaniu wyjaśniającym zwrot lub decyzja o odmowie zwrotu. 
Tryb odwoławczy
Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie odmowne (zażalenie składa się w Kancelarii Urzędu Miasta). Zażalenie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.
 Zatwierdził:
Naczelnik Wydziału: Jerzy Bednarski
 Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:
Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba