Przywrócenie tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego w związku z uregulowaniem zaległości  czynszowych
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
08-03-2012 
 Wersja: 
4.3 
 Karta informacyjna nr GM – 10  Strona: 1 / 1 
Przywrócenie tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego w związku z uregulowaniem zaległości  czynszowych
Podstawa prawna   
Uchwała Nr LXIII/795/2010 Rady Miasta Jastrzębie – Zdrój


Wymagane dokumenty   
Wniosek o przywrócenie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu.

Skierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.


Jednostka odpowiedzialna   
Wydział Gospodarki Mieszkaniowej, pokój nr 214A, tel. (32) 4785 214

Opłaty   
Nie pobiera się

Termin i sposób załatwienia   
14 dni

Tryb odwoławczy   
Nie przysługuje

Uwagi

W przypadku osób, wobec których zapadł wyrok orzekający eksmisję z powodu zaległości czynszowych, dopuszcza się przywrócenie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego poprzez wydanie pisemnego skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu bez uwzględnienia kryteriów określonych w § 4 uchwały, pod warunkiem, że osoby te uregulowały zobowiązania wobec wynajmującego.