Przywrócenie tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego/socjalnego na czas dodatku  mieszkaniowego
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
08-03-2012 
 Wersja: 
4.3 
 Karta informacyjna nr GM – 09  Strona: 1 / 1 
Przywrócenie tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego/socjalnego na czas dodatku  mieszkaniowego 

Podstawa prawna   
Ustawa o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 r. (Dz. U. 71 poz. 734 z 2001 roku
z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156 poz. 1817 z 2001 roku z późniejszymi zmianami).
Uchwała Nr LXIII/795/2010 Rady Miasta Jastrzębie – Zdrój.


Wymagane dokumenty   
Wniosek o przywrócenie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu.


Jednostka odpowiedzialna   
Wydział Gospodarki Mieszkaniowej, pokój nr 214A, tel. (32) 4785 214

Opłaty   
Nie pobiera się

Termin i sposób załatwienia   
14 dni

Tryb odwoławczy   
Nie przysługuje

Uwagi

Osobom, które nie posiadają spłaconych zaległości czynszowych, a zwrócą się z prośbą o przywrócenie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu, Gmina może przywrócić tytuł prawny wyłącznie na okres pobierania dodatku mieszkaniowego.