Przyznanie nagrody w dziedzinie kultury
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-700
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
03-02-2014
 Wersja: 
4.6
 Karta informacyjna nr IKS-12  Strona: 1 / 1 
 Przyznanie nagrody w dziedzinie kultury

Podstawa prawna

Art. 7 ust.1 pkt. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U.2013.594), art. 7a ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (j.t. Dz.U.2012.406), Uchwała Nr I.2.2012 r. Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania lub ochrony kultury.

Wymagane dokumenty

Wniosek o przyznanie nagrody może złożyć: komisja Rady Miasta właściwa ds. kultury, instytucje kultury, stowarzyszenia twórców i artystów oraz inne podmioty zajmujące się organizowaniem i prowadzeniem działalności kulturalnej – wniosek zał. 1

Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:

dokumentację potwierdzającą działalność lub osiągnięcia o istotnym znaczeniu w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury (zdjęcia, recenzje, notatki prasowe, otrzymane nagrody, wyróżnienia itp.) 

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Informacji, Kultury i Sportu
pokój 205, budynek A, II piętro
tel. 32 47 85 241

Opłaty

brak

Termin i sposób załatwienia

Wnioski należy składać do 31 marca każdego roku

Miejsce złożenia dokumentów

Kancelaria ogólna UM pok. 020, budynek A, parter

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Uwagi

Nie dotyczy