Rejestracja czasowa w celu wywozu pojazdu za granicę
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
08-01-2013 
 Wersja: 
4.2 
 Karta informacyjna nr Km 1-8  Strona: 1 / 1 
Rejestracja czasowa w celu wywozu pojazdu za granicę

Podstawa prawna

Art.74 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r. poz. 1137).

Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz wniosku (wypełnia właściciel).

Załączniki w oryginale:

  • dowód rejestracyjny (jeśli pojazd był rejestrowany)
  • ważny przegląd techniczny w dowodzie rejestracyjnym lub zaświadczenie ze stacji kontroli pojazdów
  • tablice rejestracyjne (jeśli pojazd był rejestrowany)
  • dowód własności pojazdu (jeżeli pojazd nie był wcześniej rejestrowany przez składającego wniosek)
  • karta pojazdu (jeśli była wydana)

Do wglądu

  • dowód osobisty, a w przypadku osób prawnych dodatkowo – wypis z właściwego rejestru
  • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia OC

Miejsce złożenia dokumentów

Sala Obsługi Interesantów, stanowiska: 10, 11, 12, 13 i 14 tel. 032 47-85-365 do 368 i 172

Opłaty

Opłata administracyjna

  • za tablice:

a.     na samochód – 80,00 zł.

b.    na przyczepę – 40,00zł.

c.     na motocykl – 40,00 zł.

d.    na motorower – 30,00zł.

  • za pozwolenie czasowe – 18,50 zł
  • za nalepki na tablice tymczasowe – 12,50 zł. (lub 6,25 zł. w razie wydania do pojazdu jednej tablicy)

Opłata ewidencyjna

w wysokości wielokrotności 0,50 zł za wydanie: pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic rejestracyjnych

Termin i sposób załatwienia

Rejestracja pojazdu następuje niezwłocznie, w drodze decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Komunikacji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi

Tablice tymczasowe są wydane na okres niezbędny do załatwienia sprawy, jednak nie dłużej niż na 30 dni. Można ubiegać się o jednorazowe przedłużenie terminu czasowej rejestracji o dalsze 14 dni.