Rejestracja osób podlegających kwalifikacji wojskowej
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-700
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
26-11-2012 
 Wersja: 
4.3 
 Karta informacyjna nr Zk-03  Strona: 1 / 1 

Rejestracja osób podlegających kwalifikacji wojskowej

Podstawa prawna

 Ustawa z dnia 21 listopada 1967 o powszechnym obowiązku Rzeczpospolitej Polskiej ( tekst jednolity Dz. U. Nr 241 z dnia 25 października 2004r, poz. 2416 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej Dz. U. nr 202, poz 1565 z 2009r.

 

Wymagane dokumenty

Brak

 

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych – Pion Ochrony, pokój 309, budynek A, III piętro, tel (032) 4785309, 4785345

Opłaty

Nie pobiera się

 

Termin i sposób załatwienia

 

Rejestrację prowadzi się na podstawie danych osobowych o ewidencji ludności i dowodach osobistych  uzyskanej z ewidencji ludności prowadzonej przez Prezydenta Miasta; jeden egzemplarz wykazu osób objętych rejestracją przekazuje się Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień na potrzeby założenia ewidencji wojskowej do dnia 5 stycznia każdego roku

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

 

Uwagi

Prowadzenie rejestracji nie wymaga zgłoszenia lub powiadomienia osoby do stawiennictwa 

 Zatwierdził:
Naczelnik Wydziału: Ireneusz Zalasa
 Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:
Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba