Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-700
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
17-01-2014
 Wersja: 
4.4
 Karta informacyjna nr OŚ-07  Strona: 1 / 1 
Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb

Podstawa prawna

Art. 20 ust. 2, 3 i 3 a ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r.o rybactwie śródlądowym(j.t. Dz.2009.189.1471- z późniejszymi zmianami).

Wymagane dokumenty

Wniosek (druk nr 1/OŚ)

Miejsce złożenia dokumentów

Kancelaria Ogólna – pok. 020 budynek A

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. 512 budynek A  tel. 32 4785321

Opłaty

Opłata skarbowa :

  • za wydanie zaświadczenia o rejestracji – 17,00 zł

(Płatne przy składaniu wniosku na rachunek Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój

Bank Spółdzielczy nr konta: 96 8470 0001 2001 0017 6125 0002).

Termin i sposób załatwienia

Do 7 dni – wydanie zaświadczenia o rejestracji

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy